cập nhật mô phỏng mới nhất 1.2.3 Ngày 2/9/2022 vừa qua, Tổng cục đường bộ đã cập nhật phiên bản của phần mềm mô phỏng lái xe từ bản 1.2.2 lên bản 1.2.3. Với phiên bản mới này đã có một số thay đổi đáp án của một số tình huống và sửa một số […]

Cập nhật câu hỏi mô phỏng Ngày 2/9/2022, Tổng cục đường bộ đã cập nhật phiên bản của phần mềm mô phỏng từ bản 1.2.2 lên bản 1.2.3. Với phiên bản mới này đã có một số thay đổi đáp án của một số tình huống. Daotaolaixehd đã tổng hợp lại và cập nhật vào […]

Hướng dẫn sửa lỗi license hết hạn 5 khi bạn bật phần mềm mô phỏng lái xe Từ ngày 1/9/2022 khi bạn bật phần mềm ôn tập mô phỏng sát hạch lái xe sẽ hiện lên thông báo ” license hết hạn 5” và khi bạn nhấn vào ok thì phần mềm thoát ra mà […]

 12 đề thi ôn tập mô phỏng mới nhất Từ ngày 15/6/2022, việc thi sát hạch lái xe đã có thêm nội dung thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông. Nội dung mô phỏng này là những tình huống giao thông giả định và yêu cầu người học phát hiện những […]

 thi mô phỏng b2 online mới nhất Từ ngày 15/6/2022, việc thi sát hạch lái xe đã có thêm nội dung thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông. Nội dung mô phỏng này là những tình huống giao thông giả định và yêu cầu người học phát hiện những tình huống […]

 120 tình huống mô phỏng trực tuyến Hiện nay việc thi sát hạch lái xe đã có thêm nội dung thi sát hạch mô phỏng với 120 tình huống và được áp dụng từ ngày 15/6/2022. Nội dung thi mô phỏng sẽ được sắp sau nội dung thi đỗ lý thuyết 600 câu. Đây […]

thi mô phỏng lái xe mới nhất Hiện nay việc thi sát hạch lái xe đã có thêm nội dung thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông và được áp dụng từ ngày 15/6/2022. Nội dung thi mô phỏng sẽ được sắp sau nội dung thi đỗ lý thuyết 600 câu. Đây […]

download phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông Theo quy định bắt đầu từ 1/6/2022 sẽ có thêm nội dung học lái xe mô phỏng vào chương trình đào tạo lái xe ô tô các hạng. Và từ ngày 15/6/2022 sẽ chính thức có thêm nội dung thi thử mô phỏng trong các […]

  120 video bài thi mô phỏng các tình huống giao thông Theo quy định bắt đầu từ 1/6/2022 sẽ có thêm nội dung học lái xe mô phỏng vào chương trình đào tạo lái xe ô tô các hạng. Và từ ngày 15/6/2022 sẽ chính thức có thêm nội dung thi mô phỏng […]