2/5 - (1 bình chọn)

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI HẠN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LÁI XE

Trong bài viết này chúng tôi sẽ liệt kê một số nội dung mới của Thông tư 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 có liên quan với quy định về thời hạn sử dụng giấy phép lái xe:

THỜI HẠN SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LÁI XE

1.Tăng thời hạn sử dụng của giấy phép lái xe cho hạng B1 (không kinh doanh vận tải):

Giấy phép lái xe hạng B1 chỉ hết hạn khi lái xe đủ 55 tuổi (đối với nữ) và 60 tuổi (đối với nam). Còn trường hợp, nếu người lái xe lấy bằng khi đã hơn 45 tuổi (với nữ) hoặc hơn 50 tuổi (với nam) thì giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp.
– Đối với các hạng xe khác thì thời gian vẫn giữ nguyên không đổi , cụ thể :
   + Bằng A1, A2, A3: không thời hạn.
   + Bằng A4, B2: 10 năm.
   + Bằng C, D, E, FB2, FC, FD, FE: 5 năm.

2.Rút ngắn thời gian cấp đổi giấy phép lái xe xuống còn không quá 5 ngày làm việc:

– Thời gian đổi giấy phép lái xe các hạng (A, B, C, D, E, F) không quá 5 ngày làm việc, kể cả đối với GPLX không trực tiếp quản lý (GPLX ngoại tỉnh) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (trong khi quy định hiện hành là là 25 ngày).
– Khi đổi GPLX, cơ quan có thẩm quyền cấp phải cắt góc GPLX cũ ( trừ GPLX do nước ngoài cấp).

3. Quy định rõ trách nhiệm xác minh thông tin GPLX khi cấp lại, cấp đổi GPLX:

– Việc xác minh GPLX phải thực hiện ngay qua điện thoại, thư điện tử hoặc Fax và sau đó gửi bằng văn bản. Sau khi có kết quả xác minh GPLX, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải cập nhật bổ sung thông tin về GPLX vào hệ cơ sở dữ liệu quản lý GPLX toàn quốc. (quy định hiện hành là 8 ngày)
– Trường hợp phát hiện GPLX đã cấp không hợp lệ, cơ quan trực tiếp cấp, đổi GPLX có trách nhiệm thu hồi; phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý, cập nhật vi phạm trên hệ cơ sở dữ liệu quản lý GPLX toàn quốc; thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT và Trang thông tin điện tử quản lý GPLX để không công nhận tính hợp pháp của GPLX đã cấp; xử lý vi phạm theo quy định.

4.Sửa đổi một số quy định về giấy phép lái xe cho người nước ngoài:

– Người nước ngoài, người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có nhu cầu lái xe ở Việt Nam thì phải đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam nếu chỉ có giấy phép lái xe của quốc gia đó. Nếu có GPLX quốc tế do cơ quan thẩm quyền của các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp và còn hạn sử dụng thì được lái loại xe quy định đã ghi trong giấy phép mà không cần phải đổi sang GPLX Việt Nam.