hướng dẫn Tải phần mềm mô phỏng 2.0 mới nhất Từ tháng 6/2022, Ngoài nội dung sát hạch lý thuyết 600 câu hỏi về luật giao thông, học viên khi thi GPLX lái xe ô tô sẽ phải thi thêm một nội dung thi mới đó là nội dung thi trên PHẦN MỀM MÔ PHỎNG. […]

Bằng quá hạn phải thi mô phỏng Từ sau ngày 01/01/2023, tất cả các trường hợp bằng quá hạn từ 3 tháng trở lên khi sát hạch phục hồi để cấp lại giấy phép lái xe ô tô thì đều phải thực hiện thêm một nội dung thi sát hạch mô phỏng các tình huống […]

 Phần mềm thi mô phỏng mới nhất Từ tháng 6/2022, việc thi sát hạch lái xe đã có thêm nội dung thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông. Nội dung mô phỏng này là những tình huống giao thông giả định và yêu cầu người học phát hiện những tình huống […]

hướng dẫn Tải phần mềm mô phỏng 1 2 3 Từ tháng 6/2022, Ngoài nội dung sát hạch lý thuyết 600 câu hỏi về luật giao thông, học viên khi thi GPLX ô tô sẽ phải thi thêm một nội dung thi mới đó là nội dung thi trên PHẦN MỀM MÔ PHỎNG. Để giúp […]

hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm mô phỏng 1.2.3 Từ tháng 6/2022, Ngoài nội dung sát hạch lý thuyết 600 câu hỏi về luật giao thông, học viên khi thi GPLX ô tô sẽ phải thi thêm một nội dung thi mới đó là nội dung thi trên PHẦN MỀM MÔ PHỎNG. Để […]

cập nhật mô phỏng mới nhất 1.2.3 Ngày 2/9/2022 vừa qua, Tổng cục đường bộ đã cập nhật phiên bản của phần mềm mô phỏng lái xe từ bản 1.2.2 lên bản 1.2.3. Với phiên bản mới này đã có một số thay đổi đáp án của một số tình huống và sửa một số […]

Cập nhật câu hỏi mô phỏng Ngày 2/9/2022, Tổng cục đường bộ đã cập nhật phiên bản của phần mềm mô phỏng từ bản 1.2.2 lên bản 1.2.3. Với phiên bản mới này đã có một số thay đổi đáp án của một số tình huống. Daotaolaixehd đã tổng hợp lại và cập nhật vào […]

Hướng dẫn sửa lỗi license hết hạn 5 khi bạn bật phần mềm mô phỏng lái xe Từ ngày 1/9/2022 khi bạn bật phần mềm ôn tập mô phỏng sát hạch lái xe sẽ hiện lên thông báo ” license hết hạn 5” và khi bạn nhấn vào ok thì phần mềm thoát ra mà […]

 12 đề thi ôn tập mô phỏng mới nhất Từ ngày 15/6/2022, việc thi sát hạch lái xe đã có thêm nội dung thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông. Nội dung mô phỏng này là những tình huống giao thông giả định và yêu cầu người học phát hiện những […]

 thi mô phỏng b2 online mới nhất Từ ngày 15/6/2022, việc thi sát hạch lái xe đã có thêm nội dung thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông. Nội dung mô phỏng này là những tình huống giao thông giả định và yêu cầu người học phát hiện những tình huống […]