Đèn cảnh báo nguy hiểm sử dụng khi nào? Hiện nay,  do lầm tưởng hoặc suy diễn thành đèn ưu tiên, nhiều người sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm “vô tội vạ”  khi đi qua ngã ba ngã tư bật để đi thẳng. Thậm chí một số trường hợp còn dùng cả khi vượt […]