Mẹo học lý thuyết lái xe mô tô A1

Như các bạn đã biết để thi đạt phần thi lý thuyết mô tô A1 bạn cần phải trả lời 16 câu đúng trên tổng số 20 câu hỏi lấy ngẫu nhiên trong bộ đề 150 câu hỏi. Mà điều này không phải là đơn giản đối với tất cả các học viên. Mẹo học […]

Khóa học ô tô hạng C lớp 17CK01

Phòng đào tạo xin kính báo thông tin khóa học 17Ck01 (mã lớp : 30002K17C001) như sau : (Bạn vui lòng nhấn vào từng mục để xem chi tiết) Hôm này là : * Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổ giáo viên lý thuyết hoặc Phòng đào tạo.

Khóa học ô tô hạng B2 lớp 17B2K02

Phòng đào tạo xin kính báo thông tin khóa học 17B2k02 (mã lớp : 30002K17B2002) như sau : (Bạn vui lòng nhấn vào từng mục để xem chi tiết) Hôm này là : * Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổ giáo viên lý thuyết hoặc Phòng đào tạo.

Khóa học ô tô hạng B2 lớp 17B2K01

Phòng đào tạo xin kính báo thông tin khóa học 17B2k01 (mã lớp : 30002K17B2001) như sau : (Bạn vui lòng nhấn vào từng mục để xem chi tiết) Hôm này là : * Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổ giáo viên lý thuyết hoặc Phòng đào tạo.

Khóa học mô tô hạng A1 ngày 08/01/2017

Phòng đào tạo xin kính báo thông tin khóa học mô tô A1 ngày 08/01/2017 và ngày 15/01/2017 + 12/02 + 19/02 +26/02 như sau : (Bạn vui lòng nhấn vào từng mục để xem chi tiết) Hôm này là : * Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổ giáo viên lý thuyết hoặc […]