Tư vấn về học lái xe:

0987756894

Khóa học mô tô hạng A1 ngày 08/01/2017

Khóa học mô tô hạng A1 ngày 08/01/2017
Đánh giá chúng tôi?

Phòng đào tạo xin kính báo thông tin khóa học mô tô A1 ngày 08/01/2017 và ngày 15/01/2017 + 12/02 + 19/02 +26/02 như sau :
(Bạn vui lòng nhấn vào từng mục để xem chi tiết)

Hôm này là :

Lịch học
Giáo viên hướng dẫn
Danh sách học viên thi ngày 11/03
Danh sách thi sát hạch (Số báo danh)
Danh sách có bằng lái xe
* Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổ giáo viên lý thuyết hoặc Phòng đào tạo.

Bình luận :