Hướng dẫn thủ tục đổi bằng lái xe ô tô đã hết hạn Bạn có bằng lái xe ô tô và chuẩn bị đến thời hạn đổi bằng. Nhưng không biết thủ tục để đổi như thế nào? Hiện nay, Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 có thời hạn là 10 năm. Giấy […]

Quá hạn giấy phép lái xe ô tô C? Do công việc bận dộn, bạn không để ý tới Giấy phép lái xe hạng C của mình và kết quả là Giấy phép lái xe C hết hạn. Bạn thắc mắc khi hết hạn như vậy phải làm sao? có phải thi lại lý thuyết hay thực […]

Quá hạn giấy phép lái xe ô tô B2 Do công việc bận dộn, bạn không để ý tới Giấy phép lái xe hạng B2 của mình và kết quả là Giấy phép lái xe B2 hết hạn. Bạn thắc mắc khi hết hạn như vậy phải làm sao? có phải thi lại lý thuyết […]