Ý nghĩa, hiệu lực và sự tác động lên nhau của biển phân làn 411, vạch kẻ đường và đèn tín hiệu. Biển phân làn 411 Biển 411 chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường (phối hợp […]