Thủ tục rút hồ sơ gốc xe máy ô tô chuyển vùng Bài viết sau sẽ hướng dẫn trình tự, lệ phí, thủ tục rút hồ sơ gốc xe máy, ô tô để làm thủ tục sang tên chuyển vùng xe khác tỉnh. Theo quy định tại Thông tư 58/2020 của Bộ Công an, thủ tục rút […]