50 câu hỏi điểm liệt thi lý thuyết mô tô hạng A2 Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành 450 câu hỏi lý thuyết thi bằng lái xe mô tô hạng A2 mới Trong 450 câu này, có 50 câu được xếp vào nhóm điểm liệt. Tức chỉ cần sai […]