Quá hạn giấy phép lái xe ô tô B2 Do công việc bận dộn, bạn không để ý tới Giấy phép lái xe hạng B2 của mình và kết quả là Giấy phép lái xe B2 hết hạn. Bạn thắc mắc khi hết hạn như vậy phải làm sao? có phải thi lại lý thuyết […]