Vì một lý do nào đó mà giấy phép lái xe ô tô hạng B và C hoặc mô tô hạng A1 của bạn bị mất tại Thái Bình, vậy phải làm như thế nào? để được cấp lại và thủ tục xin cấp lại tại Thái Bình như thế nào?…. Đây cũng chính là […]