Bằng lái xe quá hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm Do công việc và bạn không để ý tới bằng lái xe của mình và để nó quá hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm? Bạn đang tự hỏi bằng quá hạn liệu có thể tham gia giao thông không? Tôi có […]

Bằng lái xe ô tô quá hạn trên 1 năm Do công việc và bạn không để ý tới bằng lái xe của mình và để nó quá hạn trên 1 năm? Bạn đang tự hỏi bằng quá hạn liệu có thể tham gia giao thông không? Tôi có được cấp lại bằng khác không […]

Quá hạn giấy phép lái xe ô tô B2 Do công việc bận dộn, bạn không để ý tới Giấy phép lái xe hạng B2 của mình và kết quả là Giấy phép lái xe B2 hết hạn. Bạn thắc mắc khi hết hạn như vậy phải làm sao? có phải thi lại lý thuyết […]