Khóa học ô tô hạng B2 lớp B2K14

Khóa học ô tô hạng B2 lớp B2K14
Đánh giá chúng tôi?

Phòng đào tạo xin kính báo thông tin khóa học B2k14 (mã lớp : 30002K16B2014) như sau :
(Bạn vui lòng nhấn vào từng mục để xem chi tiết)

Hôm này là :

Thời khóa biểu
Giáo viên chủ nhiệm
Danh sách học viên (50 người)
Danh sách phân công giáo viên dạy lý thuyết
Danh sách phân công phương tiện + giáo viên dạy lái thực hành
* Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tổ giáo viên lý thuyết hoặc Phòng đào tạo.

Bình luận :