Bộ đề 450 câu hỏi dùng cho sát hạch và cấp giấy phép lái xe năm 2017
Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương liên tục tuyển sinh các lớp đào tạo lái xe các hạng A1, B1, B2, C, D, E tại địa bàn Hải Dương và các tỉnh lân cận.
Xin chọn câu hỏi trong bộ đề:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Chọn câu hỏi:

Câu 1 :


Câu sau                                             Câu trước

Chương trình được mô phỏng theo "Phần mềm thi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ" của Cục Đường bộ Việt Nam