Bạn đang ở huyện Nghĩa Hưng và đang có nhu cầu học lái xe nhưng băn khoan không biết tại huyện Nghĩa Hưng thì có trung tâm làm bằng lái xe hay không? địa điểm, chi phí, thủ tục học như thế nào? Trung tâm đào tạo là của nhà nước hay của tư nhân….vvv. […]