120 tình huống mô phỏng trực tuyến Hiện nay việc thi sát hạch lái xe đã có thêm nội dung thi sát hạch mô phỏng với 120 tình huống và được áp dụng từ ngày 15/6/2022. Nội dung thi mô phỏng sẽ được sắp sau nội dung thi đỗ lý thuyết 600 câu. Đây […]