Nếu bằng lái xe của bạn đến hạn đổi hoặc bị hỏng như: nhàu nát, mờ ảnh, mờ chữ, nhòa, ố, mờ số GPLX….bạn hiện đang ở Thái Bình và muốn đổi bằng lái xe ngay tại Thái Bình và bạn muốn tìm hiểu về thủ tục và lệ phí khi đổi bằng như thế […]