Mẫu tìm kiếm việc làm và đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp :

Anh chị chọn tên mẫu biểu phù hợp rồi nhấn tải về để khai thông tin theo hướng dẫn trên mẫu :

Tên mẫu biểu

Xem trực tiếp

Tải về máy

Thông báo tìm kiếm việc làm[Nhấn Xem][Tải tại đây]
Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp[Nhấn Xem] [Tải tại đây]

Bình luận :