Như các bạn đã biết để thi đạt phần thi lý thuyết mô tô A1 bạn cần phải trả lời 16 câu đúng trên tổng số 20 câu hỏi lấy ngẫu nhiên trong bộ đề 150 câu hỏi. Mà điều này không phải là đơn giản đối với tất cả các học viên. Mẹo học […]

Nhóm biển phụ gồm có 9 kiểu, được đánh số thứ tự từ 501 đến 509. Dưới đây là thông tin cơ bản về từng biển phụ theo Quy chuẩn 41 (cập nhật nhất) mời các bạn theo dõi nhé: Cùng nội dung: Nhóm biển báo cấm Nhóm biển cảnh báo nguy hiểm Nhóm biển hiệu […]

Nhóm biển chỉ dẫn gồm 47 kiểu, đánh số thứ tự từ 401 đến 447. Dưới đây là thông tin cơ bản về từng biển chỉ dẫn theo Quy chuẩn 41 (cập nhật nhất) mời các bạn theo dõi nhé: Cùng nội dung: Nhóm biển báo cấm Nhóm biển cảnh báo nguy hiểm Nhóm biển hiệu […]

Khi bạn tham gia giao thông bằng xe ô tô hay xe mô tô, gắn máy nếu quan sát thấy biển hình tròn, nền xanh, chữ hình màu trắng đó là biển hiệu lệnh (đưa ra những hiệu lệnh mà người đi đường phải thực hiện, chẳng hạn như: phải đi thẳng, vòng sang phải, chạy nhanh […]

Khi bạn tham gia giao thông bằng xe ô tô hay xe mô tô, gắn máy nếu quan sát thấy biển hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, chữ hình màu đen đó là biển cảnh báo nguy hiểm (cảnh báo trước về những nguy hiểm có thể xảy ra, giúp người đi đường chủ động […]

Khi bạn tham gia giao thông bằng xe ô tô hay xe mô tô, gắn máy nếu quan sát thấy biển tròn, viền mầu đỏ, chữ hình màu đen thì đó là biển báo cấm (Chúng thể hiện những điều cấm, chẳng hạn như: đường cấm, cấm vượt, cấm đỗ… ). Người tham gia giao […]