• Tình huống :
    Gắn cờ : --- Điểm:---

Tham gia nhóm zalo để chia sẻ, hỗ trợ ôn tập :zalo.me/g/wxctki722(daotaolaixehd.com.vn)